Thứ Năm, 20 tháng 4, 2017

Chiến lược đầu tư tài chính chungĐầu tư tài chính – Tuy rằng việc làm giàu này có thể có nhiều cách để có thể kiếm được lợi nhuận, song những rủi ro cũng luôn là mối nguy khiến cho nhiều doanh nhân phải e ngại. Việc họ cần làm để tránh được những rủi ro đó là phải biết cách quản lý vốn, số tài sản mà mình phải bỏ vào cho công việc làm giàu của mình. Các chỉ tiêu để các nhà đầu tư, quản lý vốn hỗ trợ sử dụng để lựa chọn loại tài sản của họ khác nhau tùy theo từng nhà đầu tư. Vì thế, khi khi lựa chọn một quỹ, bạn nên xem xét đến phong cách đầu tư tài chính của người tham gia để đảm bảo rằng nó sẽ phù hợp với lịch sử những rủi ro mà bạn hay mắc phải.

Đầu tư tài chính từ trên xuống hoặc từ dưới lên

Chiến lược đầu tư tài chính chung
Lên ý tưởng cho chiến lược đầu tư tài chính

Các chiến lược đầu tư tài chính từ trên xuống bao gồm việc lựa chọn tài sản dựa trên một chủ đề lớn. Ví dụ, nếu nhà đầu tư quản lý vốn có dự đoán về nền kinh tế sẽ tăng trưởng mạnh, học có thể mua cổ phiếu trên bảng hoặc chỉ có thể mua cổ phiếu trong các khu vực kinh tế cụ thể mà họ quan tâm chẳng hạn như công nghiệp, công nghệ cao có xu hướng phát triển tốt hơn khi nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ hiện nay. Hoặc nếu nhà đầu tư mong đợi một sự sụt giảm của nền kinh tế, có thể khuyến khích họ bán đi cổ phiếu hoặc mua cổ phần trong ngành nghề công nghiệp ở chế độ phòng ngự như chăm sóc sức khỏe và hàng tiêu dùng chẳng hạn.
Các nhà đầu tư tài chính quản lý từ dưới lên lựa chọn các cổ phiếu dựa trên chỉ số sức mạnh của một công ty riêng lẻ, bất kể điều gì đang diễn ra trong toàn bộ nền kinh tế hoặc ngành mà công ty đó đang  nằm trong. Một nhà đầu tư quản lý từ dưới lên được hưởng lợi từ việc nghiên cứu kỹ lưỡng về một công ty riêng lẻ, nhưng sự sụt giảm của thị trường sẽ kéo cả những khoản đầu tư mạnh đi xuống, điều này tương đương họ chọn những loại tài sản không được đánh giá cao. Họ xác định sự đồng thuận của thị trường về một công ty hay ngành và sau đó đánh cuộc chống lại nó. Phong cách trái ngược này thường phù hợp với chiến lược đầu tư tài chính giá trị, có nghĩa  là mua những tài sản bị đánh giá thấp bởi một số biện pháp thống kê. Tất nhiên rằng những rủi ro là sự thật có thể xảy ra, điều này dẫn đến việc đặt cược và thua lỗ sai do quyết định của nhà đầu tư tài chính ở tương lai.

Đầu tư tài chính cổ tức

Theo tên gọi là cổ tức cho thấy rằng quỹ cổ tức mua cổ phiếu với một kỷ lục về thu nhập và cổ tức. Bởi vì mọi sự biến động của thị trường đầu tư chứng khoán trong những năm gần đây, nhiều nhà đầu tư như có ý tưởng của một quỹ cung cấp cho họ một khoản thanh toán thường xuyên. Tuy nhiên,  sự phổ biến gần đây của cổ phiếu chia cổ tức làm cho một số nhà đầu tư tài chính, chuyên gia thị trường tự hỏi rằng liệu có được đánh giá quá cao không. Ngoài ra,hãy cẩn thận với  các quỹ có năng suất cực kỳ cao. Đó có thể là một dấu hiệu cho thấy các công ty đang phải đối diện với rủi ro lớn và đang có xu hướng giảm xuống.
Source: http://kenhdaututaichinh.com/chien-luoc-dau-tu-tai-chinh-chung/

0 nhận xét:

Đăng nhận xét