Thứ Ba, 9 tháng 5, 2017

Vì sao cần chiến lược tài chính

vững mạnh chiến lược tài chính của bạn là phương pháp giúp bạn thành công hơn trong công đoạn tham gia làm cho giàu. Rộng rãi người tuy họ sở hữu vốn nhưng tại sao họ vẫn chưa thể thành công. Chậm tiến độ cũng sở hữu phần bởi chiến lược đầu tư của họ chưa mang, họ chưa lên cho mình 1 kế hoạch rõ ràng trước khi tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào. Vậy nên điều cấp thiết mà chúng tôi muốn nhắn tới các nhà đầu tư tài chính là lên chiến lược cho tương lai của bạn.
Chiến lược tài chính - Yếu tố tạo sự thành công
Chiến lược tài chính - nhân tố tạo sự thành công

tại sao chúng ta cần đến 1 chiến lược tài chính?

giả dụ bạn hay 1 tổ chức điều hành thu nhập trong khoảng 1 nguồn vốn đầu tư và vốn đầu tư khác nhau (từ các khoản góp, trợ cấp, hợp đồng, thu nhập trong khoảng kinh doanh). Một chiến lược tài chính với thể tạo điều kiện cho những nhà đầu tư thiết lập những chỉ tiêu và làm cho nó tiện lợi hơn cho chúng ta sở hữu thể làm việc cho 1 sự phổ quát và thu nhập ổn định hơn. Điều này phải đặt ra:
- Tình hình vốn đầu tư hiện nay của bạn.
- những gì bạn cần tài trợ cho.
- tiêu chí mà bạn tài trợ và cách các điều này can hệ đến nhiệm vụ của bạn.
- Thu nhập của bạn mang mục đích cho 3 tới 5 năm đến, bao gồm cả mức thu nhập tuyệt vời của bạn trong 3 đến 5 năm tới, tỉ dụ như tỷ lệ % thu nhập của bạn sẽ tới từ mỗi nguồn thu nhập.
- Nơi bạn tin rang nó sẽ nâng cao hay giảm thu nhập. thí dụ như chúng ta muốn tăng thu nhập thương nghiệp của chúng tôi thêm 25 phần trăm trong 3 năm tới”
- Mối quan hệ tài trợ quan yếu của bạn.
- Bất kỳ mối quan hệ mới nào sẽ là cần thiết để đạt được chỉ tiêu của bạn.
- Bất kỳ nguồn nào mà bạn cần tới để đạt được các chỉ tiêu vốn đầu tư ( về kiến thức, kỹ năng, mạng lưới, trang bị, thông báo …)
- 1 sự Phân tích những rủi ro chính và rào cản đối mang việc tài trợ.
- Chính sách dự trữ của bạn: làm cho thế nào bạn sẽ cân bằng ăn tiêu và tiết kiệm.
Chiến lược  tài chính của bạn phải khiến cho là 1 phần của mang thể thúc đẩy thành công và hiệu quả hơn trong mỗi cuộc giao dịch tài chính. Cần phải rõ ràng những tiêu chí nguồn vốn của bạn thích hợp có sứ mạng của bạn và chiến lược bao quát. Hãy chu đáo ko theo đuổi quỹ tài trợ mà sẽ đưa bạn quá xa nhiệm vụ của bạn. dụng cụ ma trận nhiệm vụ của chúng tôi sở hữu thể giúp bạn lên kế hoạch cho việc này.

khiến cho thế nào để phù hợp với chiến lược tài chính của chúng ta.

ví như bạn muốn nâng cao thu nhập bạn nhận được trong khoảng 1 nguồn cụ thể, 1 chiến lược tài chính có thể giúp bạn phân bổ những nguồn lực thích hợp để đạt được các tiêu chí nguồn vốn của bạn.
ví dụ, ví như bạn muốn phát triển 1 chương trình tài trợ mới, bạn sẽ cần đảm bảo rằng bạn có viên chức hoặc tự nguyện viên sở hữu thể giúp vun đắp mối quan hệ mang các nhà tài trợ. Điều này sở hữu thể tốn toàn bộ thời kì, và đòi hỏi kỹ năng tiếp thị và giao du. Mang tức thị bạn sẽ không sở hữu khả năng phát triển những nguồn tài trợ khác cộng 1 lúc. một chiến lược cho nhà tài trợ mới mang thể tác động đến kế hoạch tuyển dụng, vận hành, tiếp thị và Báo cáo ảnh hưởng của bạn, do đó bạn cần phải chứng minh điều này trong kế hoạch kinh doanh của bạn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét