Thứ Ba, 15 tháng 5, 2018

IBM tổ chức cuộc thi sáng tạo Blockchain cho công tác từ thiện.
IBM phối hợp cùng Global Citizen tổ chức cuộc thi Challenge Accepted.

Theo tuyên bố từ IBM một thách thức đối với các tổ chức từ thiện là đảm bảo rằng các quỹ quyên góp được sử dụng một cách đầy đủ và hiểu quả, điều này đúng với sứ mệnh của tổ chức.

ần đảm bảo rằng người cần giúp đỡ đều nhận được số tiền mà họ cần. Đặc biệt là từ nhóm nhà tài trợ có ảnh hưởng nhất trên thế giới .
Cuộc thi của IBM và Global Citizen nhằm mục đích tạo ra một sự khích lệ cho việc tạo ra một nền tảng blockchain có thể được áp dụng để theo dõi các cam kết từ thiện từ các nhà tài trợ đến việc sử dụng đồng tiền tài trợ một cách hiểu quả nhất.

Cuộc thi Challenge Accepted yêu cầu các thi sinh xây dựng mạng lưới ba thành viên trên nền tảng Blockchain của IBM, nơi nhận quyên góp và chuyển tiền được thực hiện bởi chính phủ. Đăng ký với các tổ chức viện trợ và được công nhận bởi Global Citizen.


Người chiến thắng sẽ được vinh danh trên trang web của IBM, sẽ có một cuộc hội thảo với IBM, Global Citizen và các nhà lãnh đạo đứng đầu ngành để thảo luận cách triển khai ứng dụng và ý tưởng này sẽ được triển khai cho các lập trình viên khác làm việc trên các dự án tương tự.

Những năm trước công ty Blockchain đến từ anh quốc là Alice đã công bố một dự án vệ tinh, một nền tảng tài trợ từ thiện dự trên blockchain. Alice bắt đầu thử nghiệm nền tảng, sử dụng hợp đồng thông minh để trả tiền quyên góp cho các tổ chức từ thiện, tại tổ chức sẽ hỗ trợ người vô gia cư tại Luân Đôn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét